Central Philippine University Blog

CHORUS I:

Mag-amba sang pagdayaw sa aton Dios
Dios nga Manunuga
Ihatag ta sa Iya ang mga tinion
Himayaon naton Sia.

Sa aton nga pagtoo kag pagsalig
Nagakalipay Sia
Isikway naton ang sala
Kag Sia pagadayawon ta

I

Si Cristo ang nagkari sa pagluwas sa aton
Sia magakari liwat kadalag-an naton

(Repeat Chorus)

II*

Amba pagdayaw, amba pagdayaw
Si Hesus ko buhi sa gihapon
Amba pagdaya, amba pagdaya
Si Hesus ko buhi

(Repeat Chorus)

CHORUS II

Dayawon naton Sia sa kada adlaw
Isinggit naton ang Hallelujah
Isugid naton sa mga katawhan
Ang Dios Sia lang ang gamhanan

Ibayaw mga kamot, magtoo kita
Isinggit sa katawhan,
Isinggit sa katawhan,
Isinggit sa katawhan,
Ang Dios…Ang Dios Gugma!

*I took these lines from the popular Sunday school song, “Alive, Alive Forevermore”.

[button url=”https://fromworrytoglory.com/wp-content/uploads/2012/11/mag-amba-sang-pagdayaw-with-chords.pdf” target=”blank” background=”#ccef2d” color=”#06096a” size=”4″ wide=”yes”]CLICK to view “MAG-AMBA SANG PAGDAYAW LYRICS WITH CHORDS”[/button]